Aspekt Ekologiczny

Pomożemy być Ci EKO!

W Naszej ofercie oprócz dostawy i montażu nowych urządzeń klimatyzacyjnych oraz chłodniczych mamy również:

– demontaż urządzeń oraz ich utylizację wraz z dokumentacją BDO

– odzysk, regeneracja, utylizacja czynników chłodniczych